Selecteer een pagina

Ongevalsaangifte

Onderstaande tekst is een beknopte samenvatting van het bondsreglement betreffende voetbalongevallen. De volledige tekst kan je terugvinden op de extranet website van de KBVB, titel 21: de verzekeringen via deze link.

Welke stappen moet je volgen wanneer je gekwetst raakt tijdens de training of een wedstrijd:

  1. je print het formulier ‘aangifte van ongeval’ dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Dit wordt langs 1 kant ingevuld door de geneesheer en de andere kant zoveel mogelijk door uzelf en bezorgd aan Frank Verstappen secretaris of afgegeven in de kantine aan de jeugdcoördinator Robin Vinck.
  2. Dit binnen de  14 dagen na datum aangifte.
  3. De club stuurt de ‘aangifte van ongeval’ op en ontvangt een ontvangstbewijs dat aan de gekwetste wordt toegestuurd.
  4. bij volledig herstel vult een geneesheer dit ontvangstbewijs in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan de secretaris Frank Verstappen.
  5. de uitbetaling gebeurt achteraf door de penningmeester.
  6. Per dossier is er een franchise van 10 €.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat de verantwoordelijkheid van de club (verzekering) eindigt een half uur na de laatst deelgenomen match of training.

Opgelet!

  • terugbetaling kinesitherapie: enkel mits voorschrift van de geneesheer reeds op ‘aangifte van ongeval’ of via apart voorschrift, en enkel mits goedkeuring door de KBVB. Op de onkostennota van de kinesist moet de datum van elk der behandelingen vermeld worden (dus niet enkel begin en einddatum).
  • terugbetaling gebeurt in 1 keer, na verklaring van genezing en dus afsluiten van het dossier.
  • wiens dossier niet afgesloten is, is niet speelgerechtigd.
  • een ongevaldossier vervalt automatisch 2 jaar na de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier.

BELANGRIJK
De afhandeling van het volledige dossier moet door de club gedaan worden. Dossiers indienen op eigen houtje levert de nodige problemen op.

Aangifte van ongeval